Vägtrafik, pågående händelse

Väg 275 från Bergslagsvägen/Bällstavägen till Bergslagsvägen/Årevägen båda riktningarna

Vägarbeten · Två körfält öppna västerut och ett körfält öppet österut. Ledningsarbete.
Mycket stor påverkan
Giltig från 2020-05-29 kl. 09:40
Beräknas pågå till 2021-03-01 kl. 16:00

Uppdaterad:2020-11-18 kl. 09:51
Källa:Trafik Stockholm