Vägtrafik, pågående händelse

Jarlabankes väg i Täby kommun, i båda riktningar.

Vägarbeten · Jarlabankes väg mellan Adolf Lemons väg och Blendavägen avstängd pga dubbelspårsutbyggnad och tunnel under järnvägen.

Tillfälliga begränsningar:
Vägen avstängd

Stor påverkan
Giltig från 2019-12-16 kl. 00:00
Beräknas pågå till 2020-11-27 kl. 00:00

Uppdaterad:2020-09-18 kl. 07:03
Källa:Täby kommun