Vägtrafik, pågående händelse

Kanholmsvägen i Nacka kommun, i båda riktningar.

Vägarbeten · Kanholmsvägen avstängd för genomfart. Fordonstrafik leds om via Mensättravägen och Utövägens förlängning. Gående och cyklister kan passera intill arbetsområdet.

Tillfälliga begränsningar:
Vägen avstängd

Stor påverkan
Giltig från 2019-11-13 kl. 21:00
Beräknas pågå till 2020-04-30 kl. 00:00

Uppdaterad:2020-03-31 kl. 14:39
Källa:Nacka kommun