Se aktuellt trafikläge för E4/E20 Essingeleden vid trafikplats Kristineberg. Uppdateras hela tiden.

Kameran är placerad på E4/E20 Essingeleden i höjd med trafikplats Kristineberg och är riktad Uppsala.

Fler kameror i samma område