Kommande händelser · Under veckans vardagsnätter pågår arbeten i Trafikverkets tunnlar. Under tiden arbeten pågår är tunnlarna avstängda. Avstängningarna sker klockan 22.00 - 05.00.

Norra länken avstängd nattetid 

Norra länken är det tunnelsystem norr om Stockholms innerstad som förbinder E4/E20 Essingeleden i väster med Lidingö och Värtahamnen i öster.

Avstängningarna gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

I riktning mot Lidingö

Natten mot tisdag 19 januari stängs delar av E20 Norra länken av på grund av drift- och underhållsåtgärder. Avstängningen gäller riktningen mot Lidingö/Värtan. Avstängningen gäller även Karolinertunneln (infartstunneln från E4 Haga Södra), Albanotunneln (infartstunneln från Roslagsvägen) och Måntunneln (infartstunneln från Roslagstull).

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

I riktning mot Essingeleden

Natten mot onsdag 20 januari stängs delar av E20 Norra länken av på grund av drift- och underhållsåtgärder. Avstängningen gäller riktningen mot E4/E20 Essingeleden. Avstängningen gäller även Kosmostunneln (infart från Lidingövägen), påfarten från Hjorthagsvägen och Galaxtunneln (utfartstunneln till Roslagsvägen) och Måntunneln (infartstunneln från Roslagstull).

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Södra länken avstängd nattetid

Södra länken är det tunnelsystem söder om Stockholms innerstad som förbinder E4/E20 Essingeleden i väster med Nacka och Värmdö i öster.

Avstängningarna gäller mellan klockan 22.00 och 05.00

I riktning mot Nacka

Natten mot torsdag 21 januari stängs delar av väg 75 Södra länken av på grund av drift- och underhållsåtgärder. Avstängningen gäller riktningen mot Nacka och Värmdö. Avstängningen gäller även Koppartunneln (västgående utfartstunnel mot väg 226 Huddingevägen).

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

I riktning mot E4/E20

Natten mot fredag 22 januari stängs delar av väg 75 Södra länken av på grund av drift- och underhållsåtgärder. Avstängningen gäller riktningen mot E4/E20 Essingeleden. Avstängningen gäller även Sotartunneln (östgående utfartstunnel mot väg 73 Nynäsvägen).

Avstängningen gäller mellan klockan 22.00 och 05.00.

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Löttingetunneln avstängd i båda riktningarna

Avstängningen gäller mellan klockan 21.00 och 06.00.

Natten mot tisdag 19 januari stängs delar av väg 265 Norrortsleden av, mellan trafikplats Täby kyrkby och Mossens cirkulationsplats, på grund av drift- och underhållsåtgärder. Avstängningen gäller i båda riktningarna. Detta inkluderar Löttingetunneln.

Trafikanter hänvisas att följa skyltad omledning.

Norrortsleden är den yttre tvärförbindelsen, som delvis går i tunnel mellan E4 Uppsalavägen vid trafikplats Häggvik i väster och E18 Norrtäljevägen vid trafikplats Rosenkälla i öster.

Begränsad framkomlighet på Bondegatan 

På Bondegatan 48 kommer en kranbil att ställas upp. Arbetet pågår klockan måndagar klockan 06.00 - 12.00 under perioden 18 januari till 8 februari. 

Ett körfält avstängt på Örbyleden

Ett körfält är avstängt på Örbyleden i södergående riktning mellan Högdalens tunnelbanestation på Trollesundsvägen och Grykosbovägen. 

Arbetet pågår från den 15 januari till 15 april.