Vägtrafik, pågående händelse

Väg 1968 från Alafors till Alafors fabriker båda riktningarna

Vägarbeten · Broarbete. Betongåtgäder, kantbalksbyte, tätskiktsåtgärder, utbyte av räcken.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält avstängt
Hastighet: 70km/h

Stor påverkan
Giltig från 2020-02-04 kl. 12:00
Beräknas pågå till 2020-06-18 kl. 16:00

Uppdaterad:Igår kl. 15:21
Källa:Trafik Göteborg