Gång- och cykeltrafik

Topasgatan, Övrigt – ej schakt

Arbete har inte påbörjats.

Cykelväg vägarbete · Begränsad framkomlighet
Stor påverkan
Startar tidigast 2020-01-22 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2020-06-30 kl. 16:00

Uppdaterad:2020-01-21 kl. 09:41
Källa:Göteborgs Stad Trafikkontoret