Vägtrafik, pågående händelse

E6 från Backadalsmotet (78) till Tingstadsmotet (77) i riktning mot Malmö

Vägarbeten · Uppsättning av bullerskydd.

Tillfälliga begränsningar:
Vägren avstängd
Hastighet: 70km/h

Liten påverkan
Giltig från 2020-01-13 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2020-07-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2020-03-22 kl. 02:06
Källa:Trafik Göteborg