Vägtrafik, pågående händelse

Fridhemsvägen i Vänersborgs kommun, i båda riktningar.

Vägarbeten · VA-arbete på hela Fridhemsvägen, ska även anläggas en GC-bana. Innebär att vägen är helt avstängd i etapper allt eftersom arbetet fortskrider. Arbetet startar närmast Bruksvägen och går söderut.

Tillfälliga begränsningar:
Vägen avstängd

Stor påverkan
Giltig från 2020-01-07 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2020-04-24 kl. 16:00

Uppdaterad:Idag kl. 11:59
Källa:Vänersborgs kommun