Vägtrafik, pågående händelse

E6 från Rödbomotet (85) till Nordre Älvbron N båda riktningarna

Vägarbeten · Broarbete samt byggnation av busskörfält inklusive beläggningsarbeten. Begränsad framkomlighet. Räkna med längre restider.

Tillfälliga begränsningar:
Vägren avstängd
Hastighet: 60km/h

Stor påverkan
Giltig från 2019-11-28 kl. 12:00
Beräknas pågå till 2020-09-30 kl. 16:00

Uppdaterad:2020-03-22 kl. 02:15
Källa:Trafik Göteborg